Đối tượng khuyến mãi

Khách hàng là thuê bao trả trước và trả sau (có tài khoản Ezpay) của VinaPhone đang hoạt động 02 chiều, đăng ký lần đầu tiên và gia hạn thành công liên tiếp 05 lần tính từ ngày đăng ký gói Ngày dịch vụ MeClip trong thời gian diễn ra CTKM.

Giải thưởng

STT Nội dung giải thưởng Giá trị giải thưởng(đồng) Số giải Thành tiền(đồng)
1 Tiền vào TK chính 10.000 5000 50.000.000
Tổng giá trị giải thưởng khuyến mại: 50.000.000 đồng (Năm mươi triệu đồng chẵn).
Chương trình có thể kết thúc sớm hơn thời gian dự kiến khi số lượng giải thưởng đã được trao hết.

Cách thức tham gia

Thuê bao VinaPhone đang hoạt động 02 chiều, đăng ký lần đầu tiên gói Ngày dịch vụ MeClip trong thời gian diễn ra CTKM.
Thời gian, địa điểm và cách thức xác định trúng thưởng:
Thời gian xác định trúng thưởng: Hàng ngày trong thời gian diễn ra CTKM.
Thông báo trúng thưởng:
Thời hạn thông báo trúng thưởng: Trong vòng 24h sau khi thuê bao gia hạn lần thứ 05 thành công liên tiếp kể từ thời điểm đăng ký. Thời gian nhắn tin thông báo trúng thưởng, từ 8h00 đến 20h00 hàng ngày.
Thời gian địa điểm, cách thức và thủ tục trao thưởng
Địa điểm trao thưởng: Trực tuyến qua hệ thống top up online.