18 thg 12, 2019
Không chỉ cách làm đẹp rất riêng và độc đáo, búi tóc của phụ nữ Hà Nhì đen còn chứa đựng những chuẩn mực đạo đức, thuần phong mỹ tục được trao truyền từ bao đời này.
Thể loại : Du Lịch