18 thg 12, 2019
Với chủ đề “Di sản văn hóa với hội nhập và phát triển - Huế luôn luôn mới” Festival Huế 2020 mong muốn mang lại những trải nghiệm mới lạ và độc đáo về văn hóa, lịch sử, và nghệ thuật.
Thể loại : Du Lịch