Ca khúc đi cùng năm tháng- Vì nhân dân quên mình
Thể loại : Nhạc