Cách làm đồ chơi Pokemon Chớp Điện dễ dàng - Kamikara Giấy Đồ chơi

1.640 lượt xem
19 thg 12, 2019
Cách làm đồ chơi Pokemon Chớp Điện dễ dàng 📜Kamikara đồ chơi giấy.

Thunders là Pokemon chớp điện. Chúng dựng đứng bộ lông thành gai nhọn rồi bắn vào đối thủ. Khi kẻ địch đã suy yếu, chúng phóng điện 10 ngàn vôn để kết liễu.

Phổi của chúng chứa cơ quan sản sinh điện. Vì vậy mỗi khi chúng thở, ta lại nghe thấy tiếng điện xẹt lách tách.