Trung tâm Thông tin và Dữ liệu của Cơ quan Giảm nhẹ Thiên tai Indonesia cho biết trong năm 2019, Indonesia đã phải hứng chịu 3.721 thảm họa thiên tai…
Thể loại : Tin Tức