xay nhuyễn RAU NGÓT trộn với thứ này THOA LÊN MẶT nám LÂU NĂM cũng khỏi vĩnh viễn không tốn 1 xu

xay nhuyễn RAU NGÓT trộn với thứ này THOA LÊN MẶT nám LÂU NĂM cũng khỏi vĩnh viễn không tốn 1 xu
Thể loại : Làm đẹp