26 thg 12, 2019
Những chính sách ưu tiên phát triển thuốc sản xuất trong nước của Cục Quản Lý Dược, Bộ Y tế, khiến cho tỷ lệ sử dụng thuốc nội ngày càng tăng cao, đáp ứng khoảng 50% nhu cầu điều trị.
Thể loại : Sức khỏe