Nghiêm cấm cán bộ đi lễ hội trong giờ hành chính

27 thg 12, 2019
Nghiêm cấm cán bộ đi lễ hội trong giờ hành chính
Thể loại : Tin Tức