Bảo Vệ Sức Khỏe Tinh Thần Cho Người Thân Trong Mùa Dịch COVID-19 | MeNews

2 thg 8, 2020
Các nguồn lực cộng đồng - bao gồm các nhóm dân sự, các tổ chức ở khu phố và những người khác - có thể giúp hỗ trợ tâm lý xã hội cho những người đang có vấn đề về sức khỏe tâm thần trong thời gian này. Tất cả chúng ta đều có vai trò trong việc chăm sóc và giữ gìn sức khỏe tâm thần của cộng đồng
Thể loại : COVID-19 HÔM NAY

Bình luận

0 Bình luận