Tiếp nhận, cách ly 334 công dân Việt Nam trở về từ Hoa Kỳ

Tiếp nhận, cách ly 334 công dân Việt Nam trở về từ Hoa Kỳ: Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã tổ chức tiếp nhận, vận chuyển 334 công dân Việt Nam trở về từ Hoa Kỳ qua Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài để cách ly tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh - Đại học Quốc gia Hà Nội.