Cảnh tượng chưa từng có trong lễ hành hương lớn nhất thế giới thời Covid-19

30 thg 7, 2020
Lễ hành hương lớn nhất thế giới năm 2020 đã bắt đầu, và có một cảnh tượng khác hẳn mọi năm, dưới ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.
Thể loại : COVID-19 HÔM NAY