6 QUY TẮC THÔNG MINH KHI HẸN HÒ BẠN CẦN NHỚ | Thắp lửa yêu thương
Hẹn hò cần phải có quy tắc. Đó là điều tất yếu trong xã hội ngày nay. Là con người, chúng ta có quá nhiều tính cách khác nhau, văn hóa khác nhau, hay thậm chí là … quy tắc hẹn hò cũng khác nhau.

Vậy cái quy tắc này có nghĩa lý gì ở đây khi mà mỗi người đều có 1 cái khác nhau? Đó là tôi muốn nói đến quy tắc chung cho việc hẹn hò. Nó là những quy tắc luôn đúng, và bạn có thể áp dụng với bất kỳ ai, hay bất kỳ đối tượng nào trong những buổi hẹn hò.