Đạo Diễn Lê Hoàng: 'Ly Hôn Là Một Bước Tiến Bộ, Tôi Mừng Vì Tỉ Lệ Ly Hôn Cao'

15 thg 10, 2020
Đạo Diễn Lê Hoàng: 'Ly Hôn Là Một Bước Tiến Bộ, Tôi Mừng Vì Tỉ Lệ Ly Hôn Cao'-VNN_GIẢI TRÍ
Tỷ lệ ly hôn cao chứng tỏ sự phát triển của xã hội và tôi rất mừng vì điều đó. Đấy là một bước tiến bộ chứ không phải thụt lùi. Mặt khác, tỷ lệ ly hôn ở thành phố cao hơn vì người thành phố được trang bị văn hóa, kiến thức hơn, nên họ không dễ tha thứ, không dễ bỏ qua, không dễ nhường nhịn, có gì đó là họ ly hôn ngay. Tôi cho rằng điều đó quá văn minh", Lê Hoàng nhận định.
Thể loại : CHUYỆN CỦA SAO