25 thg 8, 2021
Sự chấp ngã do tô bồi từ tuổi thơ cho đến già, chấp ngã tô bồi và tích lũy từ từ, nó trở thành NGOAN CỐ, thành thói quen không bỏ được, nó thành nghiện ngập, không rời khỏi thân ta.
Dù đôi khi ta nhận ra, ta sai rồi, nhưng ta từ bỏ không được, vì thói quen đã quấn quýt, ràng buộc, vây chặt, công hãm lấy thân tâm ta.
Thể loại : BÀI HỌC CUỘC SỐNG