Nóng hôm nay 18-5: CSGT xử nghiêm người không đeo khẩu trang - PLO

4.134 lượt xem
Nóng hôm nay 18-5: CSGT xử nghiêm người không đeo khẩu trang - PLO
Nóng hôm nay 18-5: CSGT xử nghiêm người không đeo khẩu trang - PLO
Nóng hôm nay 18-5: CSGT xử nghiêm người không đeo khẩu trang - PLO
Nóng hôm nay 18-5: CSGT xử nghiêm người không đeo khẩu trang - PLO
Nóng hôm nay 18-5: CSGT xử nghiêm người không đeo khẩu trang - PLO