Tại sao cửa hàng thường để giá 99K mà không để 100K ?? | KIẾN THỨC THÚ VỊ Official

2.232 lượt xem
Tại sao cửa hàng thường để giá 99K mà không để 100K ?? | KIẾN THỨC THÚ VỊ Official
Thể loại : KIẾN THỨC THÚ VỊ