Vẫn còn quá nhiều người cần giúp đỡ, cần hỗ trợ, tiếp sức cả về tinh thần, vật chất. Một bàn tay nắm lấy một bàn tay trong lúc nguy khó giúp ta cảm nhận được dư vị ngọt ngào, hạnh phúc của cuộc sống.
Ngày hôm nay bạn sống với lòng yêu thương, chắc chắn rằng bạn sẽ nhận lại được yêu thương vào ngày mai. Sự khởi đầu hôm nay của mỗi người không phải bắt đầu từ những điều xa rời thực tế, mà hãy bắt đầu bằng những gì chân thực nhất của tình yêu thương và lòng bao dung cao cả.
Thể loại : BÀI HỌC CUỘC SỐNG