28 thg 7, 2021
Người sống ở đời, gieo nhân nào gặt quả nấy, nhân quả tuần hoàn, thiên lý soi rọi, chà đạp nhân luân ắt sẽ nhận phải báo ứng, dù cho đến kiếp sau cũng sẽ bởi vậy mà sống rất bi thảm.
Gieo nhân nào gặp quả ấy - Bài học nhỏ nhưng giá trị lớn dành cho con trẻ