Cao Thủ Mò Hang Bắt Cá Lóc Cá Rô Chiên Chồn Hấp Bầu - MÓN NGON DÂN DÃ MIỀN TÂY - FISHING NGÃ NĂM TV.
Thể loại : ẨM THỰC, GIẢI TRÍ