15 thg 9, 2021
Mỗi gia đình đều có hoàn cảnh và điều kiện khác nhau, vì vậy, mỗi bậc cha mẹ cũng có những cách nuôi dạy con khác biệt và đặc trưng. Nhưng cha mẹ nào cũng có 1 điểm chung: đó là họ không hoàn hảo nhưng luôn cố gắng trở nên hoàn hảo vì con của mình.
Chúng ta không bao giờ là bậc cha mẹ hoàn hảo nhưng luôn yêu con theo cách hoàn hảo nhất