Hướng dẫn Tracking Camera - hướng dẫn kỹ xảo cho người mới bắt đầu after efects | HOANG DUNG VFX

0 lượt xem
27 thg 9, 2021
Trong bài hướng dẫn kỹ xảo dành hco người mới bắt đầu, tiếp tục mình dạy các bạn tracking camera 3D, Hướng dẫn Tracking After Effects CC, nằm trong lộ trình học cho người học căn bản. Hy vọng các bạn sẽ tiếp thu hết.
Thể loại : KIẾN THỨC THÚ VỊ