27 thg 9, 2021
Kỹ xảo phân thân trong phim hoạt hình Onward - The onward after effects tutorial | HOANG DUNG VFX
Onward Official Teaser Trailer, Cheap Tricks | Pixar’s Onward Half Dad Effect tutorial, VFX Tutorial, AFTER EFFECTS, RUN SUPER FAST, kỹ xảo, học kỹ xảo, học làm ky xảo, kỹ xảo phim, làm vfx, hướng dẫn kỹ xảo, Video Editing,After Effects, film, trailer film, Tiktok VFX tutorial, KineMaster editing
Thể loại : HỌC TRỰC TUYẾN