Thử thách sinh tồn, cuộc sống nơi hoang dã tập 11 | Lyly và cuộc sống hoang dã

0 lượt xem
Với những kỹ năng học được từ thổ dân, tôi sẽ xuất hiện lại một cách chân thực nhất, để các bạn xem cuộc sống hàng ngày của họ diễn ra như thế nào. Làm nhà, bẫy thú, hái rau rừng, làm trang trại ... tận dụng tài nguyên rừng già ban tặng, dùng nhiều cách để duy trì và phát triển; tạo ra các nguồn lực mới để tồn tại.
Thể loại : REVIEW - TRẢI NGHIỆM