15 thg 12, 2021
Trung Quốc ghi nhận ca nhiễm Omicron đầu tiên - PLO
Trung Quốc ghi nhận ca nhiễm Omicron đầu tiên - PLO
Trung Quốc ghi nhận ca nhiễm Omicron đầu tiên - PLO
Trung Quốc ghi nhận ca nhiễm Omicron đầu tiên - PLO
Trung Quốc ghi nhận ca nhiễm Omicron đầu tiên - PLO
Trung Quốc ghi nhận ca nhiễm Omicron đầu tiên - PLO