Ngan Nấu Giả Cầy Om Bia - Tiết Canh Ngan Đầu Tháng

2 lượt xem
30 thg 4, 2022
Ngan Nấu Giả Cầy Om Bia - Tiết Canh Ngan Đầu Tháng
Thể loại : ẨM THỰC