19 thg 5, 2022
Bắt tạm giam chủ khu đất 'Tịnh thất bồng lai' - PLO
Bắt tạm giam chủ khu đất 'Tịnh thất bồng lai' - PLO
Bắt tạm giam chủ khu đất 'Tịnh thất bồng lai' - PLO
Bắt tạm giam chủ khu đất 'Tịnh thất bồng lai' - PLO
Bắt tạm giam chủ khu đất 'Tịnh thất bồng lai' - PLO
Bắt tạm giam chủ khu đất 'Tịnh thất bồng lai' - PLO
Bắt tạm giam chủ khu đất 'Tịnh thất bồng lai' - PLO