Hà Nội tiếp tục có mưa lớn, nhiều đường ngập, đi lại khó khăn - PLO

0 lượt xem
27 thg 5, 2022
Hà Nội tiếp tục có mưa lớn, nhiều đường ngập, đi lại khó khăn - PLO
Hà Nội tiếp tục có mưa lớn, nhiều đường ngập, đi lại khó khăn - PLO
Hà Nội tiếp tục có mưa lớn, nhiều đường ngập, đi lại khó khăn - PLO
Hà Nội tiếp tục có mưa lớn, nhiều đường ngập, đi lại khó khăn - PLO
Hà Nội tiếp tục có mưa lớn, nhiều đường ngập, đi lại khó khăn - PLO
Hà Nội tiếp tục có mưa lớn, nhiều đường ngập, đi lại khó khăn - PLO