Người dân và cảnh sát ‘giải cứu’ xe chở 33 tấn xoài bị lật - PLO

0 lượt xem
27 thg 5, 2022
Người dân và cảnh sát ‘giải cứu’ xe chở 33 tấn xoài bị lật - PLO
Người dân và cảnh sát ‘giải cứu’ xe chở 33 tấn xoài bị lật - PLO
Người dân và cảnh sát ‘giải cứu’ xe chở 33 tấn xoài bị lật - PLO
Người dân và cảnh sát ‘giải cứu’ xe chở 33 tấn xoài bị lật - PLO
Người dân và cảnh sát ‘giải cứu’ xe chở 33 tấn xoài bị lật - PLO
Người dân và cảnh sát ‘giải cứu’ xe chở 33 tấn xoài bị lật - PLO
Người dân và cảnh sát ‘giải cứu’ xe chở 33 tấn xoài bị lật - PLO