5 lưu ý trước thời điểm sổ hộ khẩu bị ‘khai tử’ vào cuối năm 2022 - PLO

6 lượt xem
5 lưu ý trước thời điểm sổ hộ khẩu bị ‘khai tử’ vào cuối năm 2022 - PLO