Gần 3.000 người mắc bệnh tâm thần được cấp giấy phép lái xe - PLO

2 lượt xem
Gần 3.000 người mắc bệnh tâm thần được cấp giấy phép lái xe - PLO