Từ 25-8, bị phạt 1 triệu đồng nếu không phân loại rác sinh hoạt - PLO

8 lượt xem
Từ 25-8, bị phạt 1 triệu đồng nếu không phân loại rác sinh hoạt - PLO