Chè Trôi Nước Lá Dứa, Trái Gấc - Đậm Đà Hương Vị Miền Quê Ngày Rằm -- Five-color water drifting tea

0 lượt xem
Chè Trôi Nước Lá Dứa, Trái Gấc - Đậm Đà Hương Vị Miền Quê Ngày Rằm -- Five-color water drifting teaChè Trôi Nước Lá Dứa, Trái Gấc - Đậm Đà Hương Vị Miền Quê Ngày Rằm -- Five-color water drifting teaChè Trôi Nước Lá Dứa, Trái Gấc - Đậm Đà Hương Vị Miền Quê Ngày Rằm -- Five-color water drifting teaChè Trôi Nước Lá Dứa, Trái Gấc - Đậm Đà Hương Vị Miền Quê Ngày Rằm -- Five-color water drifting tea
Thể loại : ẨM THỰC, GIẢI TRÍ