Mực Trứng Rim Nước Mắm, Canh Khoai Môn - Bữa Cơm Chia Tay Cha Vào Bếp Phụ Mẹ Nấu Ăn -- farewell meal

30 lượt xem
Mực Trứng Rim Nước Mắm, Canh Khoai Môn - Bữa Cơm Chia Tay Cha Vào Bếp Phụ Mẹ Nấu Ăn -- farewell meal
Thể loại : ẨM THỰC, GIẢI TRÍ