thumb

Trấn Ma Ti: Tây Vực Dị Thú - T16

The Demon Suppressors : West Barbarian Beast 2021
0 lượt xem
Thời lượng: 100 phút
Bộ phim là cậu truyện về tiểu đội Chấn Ma Ti dũng cảm đánh bại tà giáo Vãng Sinh Giáo Tây Vực và Thú Chủ của bộ tộc Tây Phương vào năm thứ 40 của vương triều Đại Triệu. Đây là sự rèn luyện trưởng thành của các thành viên Chấn Ma Ti gồm Tiêu Chấn, Ninh Vô Mưu, Hoa Vô Thường, Quan Sấm
Đạo diễn: Hoắc Tuệ Cường
Diễn viên: Hà Lam Đậu, Vương Lạc Gia, Quách Mộ Hàm, Trình Đào, Đồng Hổ
Thể loại : Hành Động - Võ Thuật, Kiếm Hiệp - Cổ Trang, Trung Quốc