thumb

Nhận biết hình phẳng- 3

0 lượt xem
Thời lượng: 2 phút
Cùng Dino lựa chọn hoạt động nhận biết và đếm số lượng từ 1 đến 5 để bố mẹ có thể giúp các con vừa học vừa chơi và biết cách đếm, nhận biết mặt chữ số. Các con cùng tham gia học nhận biết và đếm số lượng từ 1 đến 5 qua video nào!!!
Thể loại : TOÁN