Đất được thừa kế, có cần chữ ký của vợ khi bán không?

6 lượt xem
500 TÌNH HUỐNG VỀ HÔN NHÂN, GIA ĐÌNH, THỪA KẾ, TRANH CHẤP VÀ CÁC VỤ VIỆC KHÁC XUNG QUANH ĐỜI SỐNG, PHÁP LUẬT
Đất được thừa kế, có cần chữ lý của vợ khi bán không?

Theo dõi Kênh PHÁP LUẬT VÀ ĐỜI SỐNG để trang bị thêm kiến thức về pháp luật trong cuộc sống hàng ngày.