thumb

Từ vựng chưa âm - v x y

0 lượt xem
Thời lượng: 2 phút
Để học tiếng Việt, bước đầu tiên là phải thuộc và sử dụng được bảng chữ cái Tiếng Việt gồm 29 chữ cái. Bên cạnh đó, người học còn phải nắm được các quy tắt về âm, vần, dấu câu, ghép âm và ghép chữ,… Đối với các bé mới làm quen với ngôn ngữ hoặc người nước ngoài muốn học tiếng Việt thì bảng chữ cái là “viên gạch đầu tiên” cơ bản nhất bắt buộc phải biết và thuộc lòng. Cùng tìm hiểu về bảng chữ cái tiếng Việt và cách sử dụng thông qua Dino Đi học nhé.
Thể loại : TIẾNG VIỆT