channel-avater

Chill Box 20s

Video mới upload

07. Chăm Chỉ Chưa Chắc Đã Thành Công

6 lượt xem
-
10 giờ trước
Làm việc chăm chỉ luôn là một phần tiêu chuẩn của thành công, nhưng thành công không nhất thiết phải xuất phát từ bất kỳ thử thách khó khăn nào. Thành công không chỉ riêng sự chăm chỉ mà còn về cách làm việc của bạn có đủ thông minh hay chưa.

Làm việc chăm chỉ luôn là một phần tiêu chuẩn của thành công, nhưng thành công không nhất thiết phải xuất phát từ bất kỳ thử thách khó khăn nào. Thành công không chỉ riêng sự chăm chỉ mà còn về cách làm việc của bạn có đủ thông minh hay chưa.

Playlist

Kênh chưa có playlist nào!