Cách làm Pokemon Núi Lửa dễ dàng - Đồ chơi giấy Kamikara

2.044 lượt xem
19 thg 12, 2019
Dễ dàng làm Pokemon Núi Lửa - Đồ chơi giấy Kamikara

Magmarashi là Pokémon thuần hệ Lửa được giới thiệu trong Thế hệ 2.

Ngọn lửa cháy rực của chúng tỏa hơi nóng dữ dội, giúp giữ khoảng cách với đối thủ. Tốc độ đáng kinh ngạc cho phép chúng vừa né đòn, vừa phun lửa thiêu đốt mục tiêu.