14 thg 9, 2021
Video này sẽ giải đáp một số thắc mắc về việc điều chỉnh nguyện vọng đại học sau khi có kết quả thi THPT quốc gia. Đây là các thắc mắc mà nhiều bạn hỏi nhất:
1. Đỗ học bạ rồi thì có được chọn trường theo nguyện vọng xét điểm thi THPT không?
2. Được điều chỉnh nguyện vọng bao nhiêu lần?
3. Đăng ký nguyện vọng bằng phiếu thì có điều chỉnh nguyện vọng được không?
4. Có đổi nguyện vọng sang ngành học hay trường đại học khác không?
5. Phúc khảo điểm thi thì giờ điều chỉnh nguyện vọng như thế nào?
6. Thi THPT đợt 2 thì khi nào mới được điều chỉnh nguyện vọng?
7. Có ưu tiên xét tuyển cho thí sinh có thứ tự nguyện vọng cao hơn không?
Thể loại : KIẾN THỨC THÚ VỊ