27 thg 11, 2021
Đây là video tổng hợp các vị trí công việc sau khi ra trường của top các ngành học hot ở đại học để giúp các bạn chuẩn ngành học có cái nhìn cụ thể hơn và đưa ra được quyết định chọn ngành học phù hợp.

0:00 Giới thiệu
0:13 Thương mại điện tử
1:08 Quản trị kinh doanh
1:41 Kế toán Kiểm toán
2:39 Marketing
3:11 Công nghệ thông tin
4:24 Công nghệ Kỹ thuật Ô tô
5:06 Ngôn ngữ Anh
6:19 Quản trị khách sạn
7:04 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
Thể loại : KIẾN THỨC THÚ VỊ