5 thg 7, 2024
Dinh Độc Lập được xây dựng từ thời Pháp thuộc với tên ban đầu là Palais Norodom. Đến thời kỳ nước Pháp trao trả nền độc lập cho Bảo Đại thì Dinh này được đổi tên thành Dinh Độc Lập. Đây là nơi hao tốn rất nhiều giấy mực, được nhiều người chú ý bởi nó có liên quan đến nhiều câu chuyện ly kỳ về phong thủy. Dân chúng đồn rằng đây là mãnh đất hung hẳn nên chẳng ai có sự nghiệp lâu dài, bền vững. điển hình là ông Ely khi làm cao ủy đóng ở Dinh Norodom thì quân Pháp thua liểng xiểng ở Điện Biên phải rút về nước.
Cho đến ông Ngô đình Diệm làm Tổng thống trong 9 năm cầm quyền, ông Diệm cũng đã 1 lần suýt chết trong Dinh. Đó là vào ngày 27/2/1962, hai phi công của phe đảo chính đã ném bom vào Dinh làm sập cánh trái của Dinh.
dinh độc lập, kiến trúc dinh độc lập, ngô viết thụ, Hoàng dung vfx, Bỏng ngô mario, nổi tiếng, nhân vật bỏng ngô mario, PHỦ ĐẦU RỒNG
Thể loại : DU LỊCH