27 thg 9, 2021
Chỉnh màu cơ bản với file slog trong davinci resolve | HOANG DUNG VFX
animation, cartoon, face, after efects, tricks, animation techniques, cartoon eggs, chicken eggs, chickens, onine techniques, learning how to make vfx, teaching techniques, instructing animated faces picture, face, hoạt hình, hoạt hình trướng, gương mặt, after efects, kỹ xảo , kỹ xảo hoạt hình, phim hoạt hình trứng, trứng gà, con gà, học kỹ xảo onine, học làm vfx, dạy học kỹ xảo, hướng dẫn mặt hoạt hình, gương mặt, tracking 3d, tracking mocha,
Thể loại : HỌC TRỰC TUYẾN