Ngắm mặt trăng và chim qua kính thiên văn Celestron

3.616 lượt xem
- Trăng tròn là một trong các pha Mặt Trăng xảy ra khi Mặt Trăng được chiếu sáng toàn bộ khi nhìn từ Trái Đất. Pha này xảy ra khi Mặt Trăng ở vị trí xung đối với Mặt Trời (khi hai thiên thể nằm ở hai phía ngược nhau so với Trái Đất - một cách chính xác hơn, khi kinh độ hoàng đạo của Mặt Trời và Mặt Trăng chênh nhau giá trị 180 độ).[1] Điều này có nghĩa là phần bán cầu của Mặt Trăng hướng về phía Trái Đất (bán cầu gần) được Mặt Trời chiếu sáng toàn bộ và hiện lên như đĩa tròn (trong khi phần bán cầu kia không được chiếu sáng).
- Nguyệt thực chỉ xảy ra trong thời điểm trăng tròn, lúc này quỹ đạo của Mặt Trăng cho phép nó đi qua vùng bóng tối của Trái Đất. Nguyệt thực không xảy ra hàng tháng bởi vì Mặt Trăng thường đi qua phía dưới hoặc phía trên vùng bóng tối của Trái Đất (do mặt phẳng quỹ đạo Mặt Trăng nghiêng so với mặt phẳng hoàng đạo). Nguyệt thực chỉ xảy ra khi trăng tròn xuất hiện ở thời điểm Mặt Trăng ở gần hai điểm nút quỹ đạo, hoặc là điểm nút lên hoặc là điểm nút xuống. Điều này làm cho hai hiện tượng thiên thực chỉ xuất hiện tối thiểu cách nhau 6 tháng, và nguyệt thực thường xuất hiện trước hoặc sau 2 tuần của nhật thực lúc trăng mới ở điểm nút quỹ đạo.
- Khoảng thời gian giữa hai pha Mặt Trăng giống nhau—tháng giao hội—trung bình khoảng 29,53 ngày. Do vậy, trong âm lịch mà tháng âm bắt đầu từ lúc trăng mới, ngày trăng tròn rơi vào ngày thứ 14 hoặc 15 của tháng âm (trăng rằm hay là ngày rằm).
- Người_Miền_Quê đã tiến hành xem mặt trăng bằng kính thiên văn Celestron 80F900 EQ. Ngoài việc nhìn thấy rõ bề mặt của mặt trăng ra thì Người Miền Quê còn phát hiện rất nhiều chin lớn (thiên điểu) bay ngang qua bề mặt của mặt trăng.
Thể loại : Review - Trải nghiệm