10 châm ngôn về cuộc sống của Socrates trường tồn với thời gian | Trí Tuệ Cổ Kim

4 lượt xem
Những câu hỏi về hiện sinh không chỉ là mối quan tâm của riêng con người hiện đại. Từ buổi bình minh của lịch sử văn minh nhân loại, những người Hy Lạp cổ đại cũng có chung nỗi niềm. Và một trong những người từng đưa ra câu trả lời là Socrates. Trải qua hơn 2000 năm, triết lý của ông đã được hậu thế chiêm nghiệm và tôn vinh, từ đó chứng tỏ quan điểm sáng suốt của Socrates về cuộc sống và mục đích sống