Flycam 4K - Nhà Bè - Đô thị tương lai của Sài Gòn

2.911 lượt xem
Huyện Nhà Bè là một huyện ngoại thành của TP.HCM- hiện nay đang trên đà phát triển vuợt bậc. Xuất phát từ năm 2010, thí điểm ở xã Nhơn Đức, chương trình được nhân rộng và nay cả 6/6 xã đã cơ bản hoàn thành 19/19 tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Trước khi có nông thôn mới, đường giao thông ở Nhà Bè chủ yếu là đường đất. Giờ đây, các tuyến đường được trải nhựa, 61 tuyến hẻm được chỉnh trang từ sự góp sức của người dân. Tất cả các xã có quy hoạch nông thôn mới đều bố trí bài bản hệ thống giao thông, đất trường học, công viên, bệnh viện, đất ở... (theo SGGP)
Thể loại : Review - Trải nghiệm