Vận dụng chủ nghĩa Khắc Kỷ giải quyết những vấn đề trong công sở hiện đại | Trí Tuệ Cổ Kim

7 lượt xem
Trong thời gian gần đây, chủ nghĩa Khắc Kỷ (Stoicism) nổi lên là một hiện tượng triết học được nhiều người chú ý, tìm hiểu và áp dụng vì tính thực tế trong những nguyên tắc của nó. Được Zeno xứ Citium – một triết gia Hy Lạp cổ đại – đề xướng, chủ nghĩa Khắc Kỷ là một trường phái triết học thiên về hành động và có thể ứng dụng nhằm giải quyết nhiều vấn đề trong cuộc sống xưa và nay, trong đó có công sở hiện đại.